ComuniCA´T +11 (1/3) by Álvaro González

ComuniCA´T +11 (1/3)

By Álvaro González

  • Release Date: 2016-08-24
  • Genre: Educación
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

ComuniCA’T +11 anys (1/3)
Professor/a - Llengua i Literatura - Comicaires

COMUNICA’T: coopera, comprèn i gaudeix

COMUNICA’T és un sistema d'ensenyament-aprenentatge de la Llengua i de la Literatura Catalana, interactiu i en format multitouch, organitzat en Projectes de Comprensió, que persegueix desenvolupar la competència comunicativa i el coneixement dels continguts propis d'aquesta assignatura a l’Educació Primària i Secundària, aportant eines als docents per a la transformació didàctica de l'aula i del Centre escolar. 

Aquest Projecte en concret, titulat “Comicaires”, està dirigit a l'alumnat de més d'11 anys i el seu professorat; és un dels tres Projectes de Comprensió sobre els quals es basa el curs escolar complet: Després, el segueixen “Poetes de Barri” i “Teatre d'Orella”.

“Comicaires” s’endinsa en el procés de creació guiada de còmics mitjançant els quals comprendrem continguts específics de Llengua i Literatura –des de l'onomatopeia fins al relat mitjançant imatges, dels adjectius a l'escriptura d'un guió narratiu -, propiciant un aprenentatge significatiu i la posada en pràctica constant del que han aprés.

Els tres Projectes que conformen el curs de +11, es troben interrelacionats entre si i articulats mitjançant el Marc de l'Ensenyament per a la Comprensió.

COMUNICA’T aplica les teories de les Intel·ligències Múltiples i de l'Aprenentatge Cooperatiu potenciant i creant l'anomenada Cultura del Pensament, fent possible el desenvolupament d'un pensament crític i creatiu.

Cada Projecte es compon de dos eBooks: una Guia del Professor/a, que conté les eines de treball necessàries, les indicacions sobre la distribució del temps i el pas a pas de tot el procés, oferint, a més a més, estratègies perquè el docent pugui anar-se formant en la comprensió i l'aplicació del sistema; i un Projecte de l'Alumne/a, amb el qual ells aniran conquerint el coneixement, aplicant la seva evolució competencial, i creant el seu Diari. 

El sistema COMUNICA’T, perquè puguis treure el màxim potencial, posa a la disposició del professorat formació i assessorament en el procés d'implementació, i ofereix acompanyament durant el seu desenvolupament. Els educadors interessats poden contactar amb Polygon Education.

http://www.polygoneducation.com

keyboard_arrow_up